• YENİ BAĞLAYICI TARİFELER 24.08.2016
 • Çin Tayvanı Anti Damping Soruşturması
 • İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik Taslağı
 • 6736 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun
 • 2016/9104  Bazı Hizmetlerin Evrensel Hizmet Kapsamına Alınması ile Bazı Hizmetlerin Evrensel Hizmet Kapsamından Çıkarılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar
 • 2016/9099 Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Karar
 • Eşyanın Sahaya Alınması
 • Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri
 • Avrupa Birliği Menşeli Şeker İthalatında Açılan Tarife Kontenjanının Kalan Kısmının Dağıtımına İlişkin Tebliğ
 • İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2008/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2016/8)
 • YENİ BAĞLAYICI TARİFELER.16.08.2016
 • 2012/8 sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge
 • Parsiyel Konteyner
 • Sanayi Ürünlerinde Askıya Alma ve Tarife Kontanjanı
 • AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri
 • Tohumluklara ait Bitki Sağlık Sertifikalarında lot numara bilgisi