• ABD İnşaat Demiri Nihai Gözden Geçirme Soruşturması
  • Muayene Açıklama ve Müzekkere Ekranı
  • Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 115)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 117), Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 441)
  • 13 Kasım Resmi Gazete Özeti
  • 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılacak Gümrük Alacaklarına İlişkin Tebliğ
  • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/39), İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/26)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
  • 6552 sayılı İş Kanun
  • İthalat sırasında tahsil edilecek olan bandrol ücretlerinin ÖTV ve KDV matrahlarına dahil edilmesi
  • Alüminyumdan Yaprak ve Şeritler” ( 2014/24 sayılı Genelgesi)
  • 2014 Yılı Gümrük Müşavirliği Ön Eleme Ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavına İlişkin Duyuru
  • Milletlerarası andlaşmalar, Milletlerarası Sözleşme ve Bakanlar Kurulu Kararı