• ABD / Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları
 • Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi Ve Piyasaya Arzına İlişkin Uygulama Talimat Taslağı
 • Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • GK 234/3 md. uygulanması
 • Çıldır/Aktaş Gümrük Kapısı Hizmete Açıldı
 • Gümrük Sisteminde Yaşanan Sıkıntılar Hakkında
 • Yeni Bakanımız Bülent TÜFENKÇİ’yi tebrik ederiz.
 • Bağlayıcı Tarife Bilgisi Değişiklikleri (BTB)
 • Gümrük Yönetmeliği Ek-62 de yer alan parlayıcı ve patlayıcı veya bir arada bulundukları eşya
 • Yemeklik Mısır Pamuk ve Soya Yağı Standardı
 • Kenya İhracatı
 • KEP Adresi Temini
 • Sonradan Kontrelde Adres Bilgisi Güncelleme Duyurusu
 • Tüketici Kanunu
 • Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi