• Beyanname Düzeltme İşlemi
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/4) ve Teminat Mektubu Durum Sorgulama Sistemi
 • Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ
 • TRT Bandrolleri
 • ÇANAKKALE ZAFERİNİN 100 ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ VE “18 MART ŞEHİTLER GÜNÜ”
 • 18 Mart Resmi Gazete Özeti
 • Tek Pencere Sistemi – TAPDK
 • Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi
 • TRT bandrolü, Vize ve harç gibi alacaklarında gümrük muhasebe yetkilisi mutemetliğincede tahsil edilebileceği
 • İhbar kayıtlarında Mükerrer işleme izin verilmemesi
 • Güney Koreye ihraç edilen eşya bünyesinde kullanılan üçüncü ülke menşeli girdi için TEV doğmadığı
 • OKSB Başvurusunda Elektronik Ortamda Alınan Belgeler
 • 16 Mart 2015 tarihli 29297 sayılı Resmî Gazete Özeti
 • Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği
 • Yürütmeyi Durdurma Kararı
 • Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

1231654