• Değerli GMY Sınavına Hazırlık Ankara’da Deneme Sınavına Girecek Adaylarımız;
 • 12 Aralık Resmi Gazete Özeti
 • Sınavda Sorumlu Olunacak Mevzuat
 • VEDOP, GÜVAS Web Adresi Değişikliği
 • 10 Aralık Resmi Gazete Özeti
 • YGM’ler hakkında Basın Açıklaması
 • Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavına Girecekler için 13 ARALIK 2014 Cumartesi Günü Deneme Sınavı
 • KKDF Beyanı
 • Liman Hizmet Tarifesinin Belirlenmesi
 • Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Düzenlemesi hakkında Derneklerimizin Ortak Basın Açıklaması
 • Yönetim Kurulu Başkanımız Aslıhan ÇELEBİ’nin Basın Açıklaması
 • Kıymet Bildirim Formu