• Yeni Müsteşarımız Sn. Cenap AŞCI
 • AB Telafi Edici Vergi Soruşturması
 • ÇHC ve Tayvan Menşeli Ürüne Anti Damping Soruşturması
 • İthalat Rejimi Kararına Ek Karar
 • GY 330-2.madde kapsami Solvent ve Baz Yağın Devri
 • GM&GMY Sınavı Ön Başvuru
 • Kazakistan’ın DTÖ’ye Üyeliği
 • İhracatta Kullanılan Ahşap Ambalaj Malzemeleri
 • İhracat Kredilerinin Faiz Giderlerinin Mahsubu
 • Yeni Bağlayıcı Tarife Bilgileri “21.08.2015”
 • 22 23 Ağustos Resmi Gazete Özeti
 • Tek Pencere Sistemi ( 2015/14 Sayılı Genelge)
 • Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavlarına ön kayıt
 • 21 Ağustos 2015 Tarihli ve 29452 Sayılı Resmî Gazete Özeti
 • 20 Ağustos 2015 Tarihli ve 29451 Sayılı Resmî Gazete Özeti