• YGM Sisteminde Gelinen Son Noktanın Değerlendirilmesi Hakkında dernekler Ortak Toplantısı
 • Gümrük Yönetmeliği Değişikliği hakkında Danıştay 15. Daire tarafından verilen Yürütmeyi Durdurma Kararının uygulanmasına ilişkin yazısI
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/34)
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/35)
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/27)
 • Yönetmelik Değişikliği Yürütülmesinin Durdurulması
 • 14 Temmuz 2015 Tarihli ve 29416 Sayılı Resmî Gazete Özeti
 • Yönetmelik Değişikliği Yürütülmesinin durdurulması
 • 10 Temmuz 2015 Tarihli ve 29412 Sayılı Resmî Gazete Özeti
 • 8 Temmuz 2015 Tarihli ve 29410 Sayılı Resmî Gazete Özeti, 9 Temmuz 2015 Tarihli ve 29411 Sayılı Resmî Gazete Özeti
 • 7 Temmuz 2015 Tarihli ve 29409 Sayılı Resmî Gazete Özeti
 • Gümrük Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılması dair Yönetmelik ile ilgili Gümrükler Genel Müdürü Sayın Cenap AŞÇI ve Gümrükler Genel Müdür Yardımcısı Sn. Yakup SEFER ile yapılan toplantı
 • 04 Temmuz 2015 tarihli 29406 sayılı ve 05 Temmuz 2015 tarihli 29407 sayılı Resmi Gazete Özeti
 • ABD-Anti-Damping Önlemleri
 • Kanada AD ve CVD Soruşturmaları