Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 12)

0
147

5 Mayıs 2017 Tarihli ve 30057 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan;