Gümrük Müşavirliği Sözlü Sınavı

Değerli Üyelerimiz, T.C Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğün’nün 21.10.2020 tarih ve 58408855 sayılı “Gümrük Müşavirliği Sözlü Sınavı “konulu yazısı ekte...

E-Tebligatlara Erişim Hakkında Bilgilendirme

Bakanlığımız tarafından, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın kurmuş olduğu e-tebligat sistemine kayıtlı mükelleflere bu sistem aracılığı  ile  gönderilen tebligatlar, İnternet Vergi Dairesi  (https://intvrg.gib.gov.tr) Diğer Kurum Tebligatları ve İnteraktif...

İhracatta Dijital Gümrük Uygulaması

Gümrük Yönetmeliği'nde 24.05.2019 tarihinde yapılan değişiklikle ihracat beyannameleri ile uluslararası düzenlemelerden kaynaklanan yükümlülüklerden ya da Bakanlıkça belirlenecek durumlardan kaynaklı olarak kağıt ortamında onaylanması gerekenler...

YÖNETMELİKLER

13 Ekim 2020 Tarihli ve 31273 Sayılı Resmi Gazete Özeti

YÖNETMELİKLER – İthalat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik TEBLİĞ – Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Belgelerin Onaylanmasına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/20)

Resmi Gazete Duyuruları