İzinli Gönderici İşlemleri hk

T.C. Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün "İzinli Gönderici İşlemleri" konulu 10.10.2018 tarih 37888259 sayılı yazısı  

İhracatta Yerinde Gümrükleme ve İzinli Gönderici İşlemleri

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 2018/10 Sayılı Genelgesi (İhracatta Yerinde Gümrükleme ve İzinli Gönderici İşlemleri) T.C. TİCARET BAKANLIĞI Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 52856264-010.06.02 Konu : İhracatta...

Denizyoluyla Taşınacak Dolu Kontenyerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti

Sirküler Tarih/No: 12.10.2018/12.10.2018/603 Sayı : 5279-06035 İstanbul,12.10.2018 İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER Sayın Üyemiz, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 11.10.2018 tarihli yazıda; Deniz Yoluyla Taşınacak...

YÖNETMELİKLER

Resmi Gazete Duyuruları