İhracatçı Birlikleri Nispi Aidat Hk

Değerli Üyelerimiz, Gümrük Müşavirleri Dernekleri olarak ekte sunulan 28.09.2021 tarihli 67668256 sayı ile kayıtlı yazımızla, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’ne “İhracatçı Birlikleri Nispi...

E-Tebligatlara Erişim Hakkında Bilgilendirme

Bakanlığımız tarafından, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın kurmuş olduğu e-tebligat sistemine kayıtlı mükelleflere bu sistem aracılığı  ile  gönderilen tebligatlar, İnternet Vergi Dairesi  (https://intvrg.gib.gov.tr) Diğer Kurum Tebligatları ve İnteraktif...

İhracatta Dijital Gümrük Uygulaması

Gümrük Yönetmeliği'nde 24.05.2019 tarihinde yapılan değişiklikle ihracat beyannameleri ile uluslararası düzenlemelerden kaynaklanan yükümlülüklerden ya da Bakanlıkça belirlenecek durumlardan kaynaklı olarak kağıt ortamında onaylanması gerekenler...

YÖNETMELİKLER

08 Eylül 2021 tarihli ve 31592 sayılı Resmi Gazete Özeti

CUMHURBAŞKANI KARARLARI –– İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4480) –– İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4481) –– Batı Anadolu Serbest Bölgesinin...

Resmi Gazete Duyuruları