Bakanımız Sayın Ruhsar PEKCAN’a yeni görevine başarılar diler, ülkemize, mesleğimize ve...

09.07.2018 Tarih ve 30473 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 703 sayılı KHK ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı birleştirilerek Ticaret Bakanlığı Kurulmuştur. 2018/1...

Menşe İspat ve Dolaşım Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi

T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünün 13.07.2018 tarih 38850468-163.99-E-00035836285 sayılı 'Menşe İspat ve Dolaşım Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi' konulu yazısı

Ticaret Bakanlığına Ruhsar PEKCAN atanmıştır.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığının tek çatı altında birleştirilmesi ile oluşturulan Ticaret Bakanlığı'na Ruhsar PEKCAN atanmıştır.

YÖNETMELİKLER

Resmi Gazete Duyuruları

9 Temmuz 2018 Tarihli ve 30473 Sayılı Resmî Gazete – Mükerrer

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KHK/702 Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname KURUL KARARI Para-Kredi Koordinasyon Kurulunun Yurt...

Makaleler