PAAMK-İGV Tahsilatı

T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’ne “PAAMK-İGV Tahsilatı” konulu yazımız, T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nün “İGV-Fatura...

25 Mayıs 2019 Tarihli ve 30784 Sayılı Resmi Gazete Özeti

25 Mayıs 2019 Tarihli ve 30784 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan; –– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/14) –– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ...

İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında...

24 Mayıs 2019 Tarihli ve 30783 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan; İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (İthalat: 2017/4)’in Yürürlükten...

YÖNETMELİKLER

Resmi Gazete Duyuruları

25 Mayıs 2019 Tarihli ve 30784 Sayılı Resmi Gazete Özeti

25 Mayıs 2019 Tarihli ve 30784 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan; –– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/14) –– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ...