İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/12)

19 Nisan 2018 Tarihli ve 30396 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan; İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/12)

Yeni Bağlayıcı Tarife Bilgisi 17.04.2018

BTB Numarası Gtip Sınıflandırmanın Gerekçesi Geçerlilik Başlama Tarihi Eşyanın Tanımı TR410000180004 731816990000 Gümrük Tarife Cetveli izahnamesi XVI Bölüm 1/(g) notunda: “ XV. Bölüm' ün 2 no.lu notunda tanımlandığı üzere, adi metallerden...

YÖNETMELİKLER

Resmi Gazete Duyuruları

Makaleler