AGMD Yönetim Kurulu – Duyuru

22.03.2023 Değerli Üyelerimiz, 18 Mart 2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul’da sizlerin desteği ile mesleğimize hizmet etmekle görevlendirildik. Bizlere gösterdiğiniz bu teveccüh için çok teşekkür...

E-Tebligatlara Erişim Hakkında Bilgilendirme

Bakanlığımız tarafından, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın kurmuş olduğu e-tebligat sistemine kayıtlı mükelleflere bu sistem aracılığı  ile  gönderilen tebligatlar, İnternet Vergi Dairesi  (https://intvrg.gib.gov.tr) Diğer Kurum Tebligatları ve İnteraktif...

İhracatta Dijital Gümrük Uygulaması

Gümrük Yönetmeliği'nde 24.05.2019 tarihinde yapılan değişiklikle ihracat beyannameleri ile uluslararası düzenlemelerden kaynaklanan yükümlülüklerden ya da Bakanlıkça belirlenecek durumlardan kaynaklı olarak kağıt ortamında onaylanması gerekenler...

YÖNETMELİKLER

28 Aralık 2021 tarihli ve 31703 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Gümrük...

TEBLİĞLER – Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Resmi Gazete Duyuruları

İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli

30 Aralık 2022 Tarihli ve 32059 Sayılı (1. Mükerrer) Resmî Gazete’de Yayımlanan "İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli" https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221230M1-1.pdf