26 Ocak Dünya Gümrük Günü

Büyük sorumluluk ve zorluklar altında gümrük işlemlerini gerçekleştiren Değerli meslektaşlarımızın ve gümrük çalışanlarının 26 Ocak Dünya Gümrük Gününü şahsım ve Yönetim Kurulum adına kutlarım. Aslıhan...

E-Tebligatlara Erişim Hakkında Bilgilendirme

Bakanlığımız tarafından, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın kurmuş olduğu e-tebligat sistemine kayıtlı mükelleflere bu sistem aracılığı  ile  gönderilen tebligatlar, İnternet Vergi Dairesi  (https://intvrg.gib.gov.tr) Diğer Kurum Tebligatları ve İnteraktif...

İhracatta Dijital Gümrük Uygulaması

Gümrük Yönetmeliği'nde 24.05.2019 tarihinde yapılan değişiklikle ihracat beyannameleri ile uluslararası düzenlemelerden kaynaklanan yükümlülüklerden ya da Bakanlıkça belirlenecek durumlardan kaynaklı olarak kağıt ortamında onaylanması gerekenler...

YÖNETMELİKLER

22 Ocak 2020 Tarihli ve 31016 Sayılı Resmî Gazete Özeti

TEBLİĞLER –– Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü ve Geçici 5 inci Maddelerinin Uygulanmasına Dair...

Resmi Gazete Duyuruları