Menşe Şahadetnamesi ve Özel Menşe Şahadetnamesi’nin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi

Değerli Üyelerimiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yayımlanan 03.04.2020 tarih, 34221550-101.99-3486 sayılı ve "Menşe Şahadetnamesi ve Özel Menşe Şahadetnamesi'nin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi" konulu yazı...

E-Tebligatlara Erişim Hakkında Bilgilendirme

Bakanlığımız tarafından, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın kurmuş olduğu e-tebligat sistemine kayıtlı mükelleflere bu sistem aracılığı  ile  gönderilen tebligatlar, İnternet Vergi Dairesi  (https://intvrg.gib.gov.tr) Diğer Kurum Tebligatları ve İnteraktif...

İhracatta Dijital Gümrük Uygulaması

Gümrük Yönetmeliği'nde 24.05.2019 tarihinde yapılan değişiklikle ihracat beyannameleri ile uluslararası düzenlemelerden kaynaklanan yükümlülüklerden ya da Bakanlıkça belirlenecek durumlardan kaynaklı olarak kağıt ortamında onaylanması gerekenler...

YÖNETMELİKLER

3 Nisan 2020 Tarihli ve 31088 Sayılı Resmî Gazete Özeti

CUMHURBAŞKANI KARARLARI – İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2348) – Çeltik İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2349) TEBLİĞLER – Çeltik İthalatında Tarife Kontenjanı...

Resmi Gazete Duyuruları

3 Nisan 2020 Tarihli ve 31088 Sayılı Resmî Gazete Özeti

CUMHURBAŞKANI KARARLARI – İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2348) – Çeltik İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2349) TEBLİĞLER – Çeltik İthalatında Tarife Kontenjanı...