Yatırım Teşvik Kapsamı İthalatta Ek Mali Yükümlülük Tahsilatının Yapılmaması

Gümrük Müşavirleri Derneklerinin ''Yatirim Tesvik Kapsami Ithalatta Ek Mali Yukumluluk Tahsilatinin Yapilmamasi'' konulu yazısına ilişkin T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nden alınan ''Yatirim Tesvik...

E-Tebligatlara Erişim Hakkında Bilgilendirme

Bakanlığımız tarafından, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın kurmuş olduğu e-tebligat sistemine kayıtlı mükelleflere bu sistem aracılığı  ile  gönderilen tebligatlar, İnternet Vergi Dairesi  (https://intvrg.gib.gov.tr) Diğer Kurum Tebligatları ve İnteraktif...

İhracatta Dijital Gümrük Uygulaması

Gümrük Yönetmeliği'nde 24.05.2019 tarihinde yapılan değişiklikle ihracat beyannameleri ile uluslararası düzenlemelerden kaynaklanan yükümlülüklerden ya da Bakanlıkça belirlenecek durumlardan kaynaklı olarak kağıt ortamında onaylanması gerekenler...

YÖNETMELİKLER

Resmi Gazete Duyuruları