Üyelerimizin Aşı Hakkı

Değerli Üyelerimiz, Aşılama ile ilgili Derneğimizin Ticaret Bakanlığı nezdindeki girişimleri neticesinde Gümrük Müşavirleri, Gümrük Müşavir Yardımcıları ve Stajyerler için "Aşı Hakkı" verilmiştir. Aşı randevularınızı e-nabız...

E-Tebligatlara Erişim Hakkında Bilgilendirme

Bakanlığımız tarafından, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın kurmuş olduğu e-tebligat sistemine kayıtlı mükelleflere bu sistem aracılığı  ile  gönderilen tebligatlar, İnternet Vergi Dairesi  (https://intvrg.gib.gov.tr) Diğer Kurum Tebligatları ve İnteraktif...

İhracatta Dijital Gümrük Uygulaması

Gümrük Yönetmeliği'nde 24.05.2019 tarihinde yapılan değişiklikle ihracat beyannameleri ile uluslararası düzenlemelerden kaynaklanan yükümlülüklerden ya da Bakanlıkça belirlenecek durumlardan kaynaklı olarak kağıt ortamında onaylanması gerekenler...

YÖNETMELİKLER

02 Haziran 2021 Tarihli ve 31499 Sayılı Resmî Gazete Özeti

TEBLİĞLER –– Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat) Seri No: 4’te Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Geçici İthalat) (Seri No: 7) –– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ...

Resmi Gazete Duyuruları

02 Haziran 2021 Tarihli ve 31499 Sayılı Resmî Gazete Özeti

TEBLİĞLER –– Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat) Seri No: 4’te Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Geçici İthalat) (Seri No: 7) –– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ...