2514 Saylı İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın Uygulanması Hk

Değerli Üyelerimiz, T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün gelen “2514 Saylı İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın Uygulanması Hk” konulu 19.05.2020 tarih 54582523 sayılı yazısı ekte...

E-Tebligatlara Erişim Hakkında Bilgilendirme

Bakanlığımız tarafından, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın kurmuş olduğu e-tebligat sistemine kayıtlı mükelleflere bu sistem aracılığı  ile  gönderilen tebligatlar, İnternet Vergi Dairesi  (https://intvrg.gib.gov.tr) Diğer Kurum Tebligatları ve İnteraktif...

İhracatta Dijital Gümrük Uygulaması

Gümrük Yönetmeliği'nde 24.05.2019 tarihinde yapılan değişiklikle ihracat beyannameleri ile uluslararası düzenlemelerden kaynaklanan yükümlülüklerden ya da Bakanlıkça belirlenecek durumlardan kaynaklı olarak kağıt ortamında onaylanması gerekenler...

YÖNETMELİKLER

Resmi Gazete Duyuruları