Ortak Duyuru / Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği-Günlük Rapor

Değerli Üyelerimiz, Gümrük Müşavirleri Dernekleri olarak ekte sunulan 16.11.2020 tarihli yazımızla, T.C. Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğüne “Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği...

E-Tebligatlara Erişim Hakkında Bilgilendirme

Bakanlığımız tarafından, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın kurmuş olduğu e-tebligat sistemine kayıtlı mükelleflere bu sistem aracılığı  ile  gönderilen tebligatlar, İnternet Vergi Dairesi  (https://intvrg.gib.gov.tr) Diğer Kurum Tebligatları ve İnteraktif...

İhracatta Dijital Gümrük Uygulaması

Gümrük Yönetmeliği'nde 24.05.2019 tarihinde yapılan değişiklikle ihracat beyannameleri ile uluslararası düzenlemelerden kaynaklanan yükümlülüklerden ya da Bakanlıkça belirlenecek durumlardan kaynaklı olarak kağıt ortamında onaylanması gerekenler...

YÖNETMELİKLER

25 Kasım 2020 Tarihli ve 31315 Sayılı Resmî Gazete Özeti

CUMHURBAŞKANI KARARLARI –– İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 3202) YÖNETMELİK –– Belirli Canlı Tırnaklı Hayvanların İthalatı ve Transit Geçişine İlişkin Hayvan Sağlığı Kurallarının Belirlenmesine Dair...

Resmi Gazete Duyuruları

25 Kasım 2020 Tarihli ve 31315 Sayılı Resmî Gazete Özeti

CUMHURBAŞKANI KARARLARI –– İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 3202) YÖNETMELİK –– Belirli Canlı Tırnaklı Hayvanların İthalatı ve Transit Geçişine İlişkin Hayvan Sağlığı Kurallarının Belirlenmesine Dair...