06 Aralık 2023

Ortak Transit Beyanlarında Transit İdaresi

Değerli Üyelerimiz, T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nden alınan 30.11.2023 tarihli 91485968 sayılı “Ortak Transit Beyanlarında Transit İdaresi” konulu yazı ekte bilgilerinize sunulmuştur. Ortak Transit Beyanlarında...

E-Tebligatlara Erişim Hakkında Bilgilendirme

Bakanlığımız tarafından, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın kurmuş olduğu e-tebligat sistemine kayıtlı mükelleflere bu sistem aracılığı  ile  gönderilen tebligatlar, İnternet Vergi Dairesi  (https://intvrg.gib.gov.tr) Diğer Kurum Tebligatları ve İnteraktif...

İhracatta Dijital Gümrük Uygulaması

Gümrük Yönetmeliği'nde 24.05.2019 tarihinde yapılan değişiklikle ihracat beyannameleri ile uluslararası düzenlemelerden kaynaklanan yükümlülüklerden ya da Bakanlıkça belirlenecek durumlardan kaynaklı olarak kağıt ortamında onaylanması gerekenler...

YÖNETMELİKLER

Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi Artışı...

Değerli Üyelerimiz, T.C. Ticaret Bakanlığımızca 12/07/2023 Tarihli ve 32246 Sayılı Resmi Gazete’de Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına...

Resmi Gazete Duyuruları

İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli

30 Aralık 2022 Tarihli ve 32059 Sayılı (1. Mükerrer) Resmî Gazete’de Yayımlanan "İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli" https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221230M1-1.pdf