2019/5 sayılı Genelge

Değerli Üyelerimiz, Gümrük Müşavirleri Dernekleri olarak ekte sunulan 06.08.2019 tarihli yazımızla, T.C. Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü’ne ''2019/5 sayılı...

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair...

16 Ağustos 2019 Tarihli ve 30860 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, —İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

09 Ağustos 2019 Tarihli ve 30857 Sayılı Resmi Gazetede Özeti

09 Ağustos 2019 Tarihli ve 30857 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan; 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Gümrük Vergilerinin Eksik Ödenmesi Nedeniyle Başlatılan Bir Soruşturma...

YÖNETMELİKLER

Resmi Gazete Duyuruları