2013 Yılı Çalıştay 2. Toplantısı

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı – Gümrük Müşavirleri Dernekleri 2013 Yılı 2.Ortak Çalıştay Toplantısı

Tarih    : 31.12.2013
Sayı     : İK- BŞK / 235
Konu   : Çalıştay toplantısı hk.

Değerli Üyelerimiz;

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Gümrük Müşavirleri Dernekleri’nin üst yönetiminin katkılarıyla 21-22 Aralık 2013 tarihinde Bolu Gazelle & Resort Otel’de ortak çalıştay toplantısı gerçekleştirildi. 2013 yılı 2. ortak çalıştayı olma özelliğini taşıyan çalıştaya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı adına Müsteşar Yardımcısı Sayın Sezai UÇARMAK, Gümrük Müşavirleri Dernekleri adına İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı / İcra Kurulu Dönem Başkanı Sayın Taşkın DALAY Başkanlığında gerçekleşmiştir.

Çalıştay Gündeminin 1. Oturumunda;

 • Gümrük Müşavirlerinin Yetki ve Sorumluluklarının belirlenmesi, Değerlendirilmesi,
 • Yetkilendirilmiş Yükümlü sisteminde Gümrük Müşavirlerinin yer almasının sağlanması,
 • Bağlayıcı Tarife bilgisi kararının tarife uzmanlarından oluşacak kurul tarafından verilmesinin değerlendirilmesi,
 • Gümrük Beyannamesinde birden fazla kalemin düzeltilmesinde her kalem için ayrı ayrı usulsüzlük cezası uygulamasının kaldırılması,
 • Gümrük Müşavirlerine kırmızı hat kriterlerinin uygulanmasının değerlendirilmesi,
 • Havayolu taşımalarında fiilen ödenen navlun yerine hiç bir zaman gerçekte uygulanmayan konşimento da gösterilen IATA tarifesinde ki tutarların esas alınması uygulamasının kaldırılması,

Çalıştay Gündeminin 2. Oturumunda;

 • YGM sözleşmelerinin tek nüsha düzenlenmesine imkan sağlanması, YGM’lerin yapacağı altışar aylık stok sayımlarında memur bulunması zorunluluğun kaldırılması,
 • Gümrük Müşavirlerinin kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu şeklinde örgütlenmesinin görüşülmesi,
 • Geçici iş takibinin dernekler aracılığı ile yapılması,
 • Gümrük Müşavirlerinin kendi adlarına yaptırmış oldukları beyannamelerin her aşamasının elektronik ortamda takip edebilmesi, kayıt dışılığın önlenmesi ve takibi açısından Gümrük Beyannamelerinin vergi idarelerince online görülmesinin sağlanması,
 • Gümrük Müşavirlerinin şifreleri ile Gümrük İdarelerine gönderilecek dilekçelerin DYS sistemine benzer bir düzenleme yapılarak ilgili servise kısa sürede aktarılmasını sağlayacak bir düzenleme yapılması,
 • Ortak Üye Takip Programının hayata geçirilmesi,
 • Gümrük Müşavirleri Asgari Ücret Tarifesinin belirlenmesi konusundaki derneklerin ilkesel yaklaşımı,

Konuları gündeme alınıp görüşülmüştür.

Çalıştay Toplantımıza Gümrük ve Ticaret Bakanlığından;

 • Sn. Sezai UÇARMAK / Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
 • Sn. Cenap AŞCI / Gümrükler Gn. Md.
 • Sn. Harun USLU / Risk Yönetimi Ve Kontrol Gn. Md.
 • Sn. Halit HANOĞLU / Gümrükler Gn. Md. Yard.
 • Sn. Kadir TURSUN / Daire Başkanı
 • Sn. Muhammet Ali BAYLAN / Daire Başkanı
 • Sn. Barış NALÇACI / Daire Başkanı
 • Sn. Faruk TÖREMİŞ / Doğu Marmara Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürü
 • Sn. Kaptan KILIÇ / Ege Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürü
 • Sn. Nevzat ER / İstanbul Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürü
 • Sn. Murat KAHRAMAN / Orta Akdeniz Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürü
 • Sn. Hayrettin COŞKUN / Orta Anadolu Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürü
 • Sn. İhsan İsmail YERTUTAN / Uludağ Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürü
 • Sn. D. Esra ATASAYAR / Gümrük Ve Ticaret Uzmanı

Gümrük Müşavirleri Derneklerinden;

 • Sn. Taşkın DALAY / İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
 • Sn. Atilla ŞAHİN / Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
 • Sn. Orhan KATTAŞ / Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
 • Sn. Turhan GÜNDÜZ / İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
 • Sn. Abdülbaki ŞİMŞEK / Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
 • Sn. Nihat KOBAŞ / İZMGMD Yönetim Kurulu Başkan Vekili
 • Sn. Ali Fuat KILIÇ / AGMD Yönetim Kurulu Başkan Vekili
 • Sn. Ömer ÖZDEMİR / BUGUMDER Yönetim Kurulu Başkan Vekili
 • Sn. Turgay ŞAHİN / BUGUMDER Yönetim Kurulu Başkan Vekili
 • Sn. Serdar KESKİN / İGMD Yönetim Kurulu Başkan Vekili
 • Sn. Osman UYSAL / MERGUMDER Yönetim Kurulu Başkan Vekili
 • Sn. İlhan BULUT / BUGUMDER Yönetim Kurulu Genel Sekreteri
 • Sn. Mümin GÜNLER / İGMD Yönetim Kurulu Genel Sekreteri
 • Sn. M. Sabih AYGÜN / İZMGMD Yönetim Kurulu Üyesi
 • Sn. Fikret ÜNSAL / MERGUMDER Yönetim Kurulu Sayman Üyesi
 • Sn. Türkan CERRAHOĞLU / MERGUMDER Yönetim Kurulu Üyesi
 • Sn. Asım USANMAZ / Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği Üyesi
 • Sn. Zeynel TUTAR / İGMD Yönetim Kurulu Sayman Üyesi
 • Sn. Köksal CEBİ / İGMD Etik Kurul Başkanı
 • Sn. Metin KORKMAZ / İGMD Üyesi
 • Sn. Av. Ali DOĞAN / İGMD Hukuk Komitesi Üyesi
 • Sn. Hamdi BAYDEMİR / İGMD Hukuk Komitesi Üyesi

Katılımları ile gerçekleşmiştir. Çalıştay sonucu ile ilgili rapor ise daha sonra yayınlanacaktır.

 

DSC_0350 IMG_4972IMG_4913DSC_0398