2014 yılı 1. Çalıştay Toplantısı

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı – Gümrük Müşavirleri Dernekleri 2014 Yılı 1.Ortak Çalıştay Toplantısı

Sayı     : İK- BŞK / 95
Tarih     : 20/06/2014
Konu    : Çalıştay toplantısı,
 

Değerli Üyelerimiz;

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Sn. Ziya ALTUNYALDIZ başkanlığında, Gümrük Müşavirleri Dernekleri’nin üst yönetimlerinin katkılarıyla 14-15 Haziran 2014 tarihlerinde Sapanca’da ortak çalıştay toplantısı gerçekleştirildi.

Müsteşarımız Sn. Ziya ALTUNYALDIZ konuşmasında, 
Bugün beşincisini gerçekleştirdiğimiz bu çağdaş yönetim modellerden biri olan çalıştayın aile birliği içinde sorunları yüz yüze aracı olmadan dış ticaretin önemli aktörlerinden olan derneklerimizin başkan ve üyeleri ile çözüme kavuşturulacağına inanıyorum dedi.
İhracata dayalı büyüme modeli için iş dünyamıza önünü açacak olan, onlara rekabet şansı tanıyacak olan kamu kurumlarının yanında iş dünyamıza yol gösterici olan Gümrük Müşavirlerini dış ticaret müşavirliği alanına taşımaya ihtiyacımız var.
İnisiyatif alan çözüme odaklanan ve çözümü mutlaka bulan bir anlayış ile çalışıyoruz. Özelikle merkezdeki anlayış ile taşradaki anlayışın paralel hale gelmesi gerekiyor. Yapılan işlemlerde standardı yakalamamız gerekiyor. Atacağımız her adımda paralel hareket edersek hedefimize daha hızlı ulaşma şansına sahip oluruz.
Dünya örneklerinde yetkilendirilmiş Yükümlü firmaları ile Gümrük Müşavirlerinin fonksiyonları asla düşmemiş, aksine üç dört puanlık artış gözlenmiştir. Yapılan her işlemlerde yeni fonksiyonlar ortaya çıkacak ve bu yeni fonksiyonlarda müşavir arkadaşlarımıza ihtiyacımız olacak buda yeni iş alanları oluşmasına neden olacaktır.
Ayrıca gerçekleştirilen  Dünya’da YYS uygulamaları ve diğer gelişmeler  ile süreç analizleri çalışması ve sunumlarından  duyduğu memnuniyeti dile getiren Sn. Müsteşarımız tüm Dernek Yönetim Kurulu Başkanlarına ve Üyelerine gösterdikleri çalışma ve iş birliği için teşekkür etti.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI VE GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEKLERİ 2014/1 ORTAK ÇALIŞTAY GÜNDEM MADDLERİ – 14-15 HAZİRAN 2014

 • Gümrük İşlemleri Kolaylaştırma Yönetmeliğine dönük taleplerimiz,
 • Gereksiz işlemlerin kaldırılması, verimliliğin arttırılması, uygulamada birlikteliğin sağlanması ve maliyetlerin asgariye indirilmesi için iş süreç analizlerinin değerlendirilmesi,
 • Ulusal Transitte (NCTS) işlemlerinde beyan sahibi kutusunun açılması,
 • GÜVAS Protokolünün yenilenmesi ve Gümrük Müşavirlerinin GÜVAS dan daha etkin faydalanmalarının sağlanması ,
 • Beyanın bağlayıcılığı ve tahakkuk işlemlerinde sorumluluk GK 195/1 (GY 113 ve 186/1 Maddeleri)
 • Zayi Beyannamelerin “Aslı Gibidir” tasdik edilmesinde GK 241/6  Maddesi gereğince 8 kat ceza uygulanmaması,
 • Tam muafiyet kapsamında geçici ithal edilen eşyaya süre taleplerinde geriye dönük tescil tarihi itibari ile kısmı muafiyete dönüştürülerek KKDF, Gelir eksiği ve  faiz tahakkuk edilmesi ( 2010/9 sayılı genelge ) değerlendirilmesi,
 • Gümrük beyannamesinde birden fazla kalemin düzeltilmesinde her kalem için ayrı cezası uygulaması.
 • Hava yolu taşımalarında fiilen ödenen navlun ücreti yerine hiçbir yaptırımı olmayan IATA navlun tarifesindeki tutarların esas alınması,
 • YGM lerin yapacağı altışar aylık stok sayımlarında memur bulunması zorunluluğunun kaldırılması ( TASİŞ 2013/3 Sayılı Genelge )
 • Özet beyanlarda isim değişikliği taleplerinde Konsolosluk tasdikli mahreç yazısı istenmesi,
 • GK’nun 234/1.sinde belirtilen ithalat vergileri tanımının uygulamasına dönük görüş ve öneriler,

Çalıştay Toplantımıza Gümrük ve Ticaret Bakanlığından;

 • Sn. Ziya ALTUNYALDIZ Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı,
 • Sn. Cenap AŞCI Gümrükler Genel Müdürü,
 • Sn. Harun USLU Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürü,
 • Sn. Halit HANOĞLU Gümrükler Genel Müdür Yardımcısı,
 • Sn. Kaptan KILIÇ Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü,
 • Sn. Ali İhsan MERDANOĞLU Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdür Vekili,
 • Sn. Nevzat ER İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü,
 • Sn. Hayrettin COŞKUN Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü,
 • Sn. Murat KAHRAMAN Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü,
 • Sn. İhsan İsmail YERTUTAN Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü,
 • Sn. Muhammet Ali BAYLAN Elektronik Gümrük İşlemleri Dairesi Başkanı,
 • Sn. Önder GÖÇMEN Transit Dairesi Başkanı,
 • Sn. Kadir TURSUN Gümrük Müşavirleri Dairesi Başkanı,
 • Sn. Jale ARSLAN Ticareti Kolaylaştırma Daire Başkanı,
 • Sn. Funda TEKE Gümrük ve Ticaret Uzmanı,

Gümrük Müşavirleri Derneklerinden;

 • Sn. Aslıhan ÇELEBİ / Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
 • Sn. Orhan KATTAŞ / Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
 • Sn. Taşkın DALAY / İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
 • Sn. Abdülbaki ŞİMŞEK / Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
 • Sn. Turhan GÜNDÜZ / İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
 • Sn. Turgay ŞAHİN / BUGUMDER Yönetim Kurulu Başkan Vekili
 • Sn. Nihat KOBAŞ / İZMGMD Yönetim Kurulu Başkan Vekili
 • Sn. Osman UYSAL / MERGUMDER Yönetim Kurulu Başkan Vekili
 • Sn. Serdar KESKİN / İGMD Yönetim Kurulu Başkan Vekili
 • Sn. Nizamettin AĞAR İGMD Yönetim Kurulu Başkan Vekili
 • Sn. M. Sabih AYGÜN / İZMGMD Yönetim Kurulu Genel Sekreteri
 • Sn. Mümin GÜNLER / İGMD Yönetim Kurulu Genel Sekreteri
 • Sn. Fikret ÜNSAL / MERGUMDER Yönetim Kurulu Sayman Üyesi
 • Sn. Recai KARAKAZANCI / İGMD Yönetim Kurulu Sayman Üyesi
 • Sn. Rasim ŞENGÜL / BUGUMDER Veznedar Üyesi,
 • Sn. Arif KÜMBÜL / AGMD Üyesi,
 • Sn. Metehan ARTAN / İZMGMD Yönetim Kurulu Üyesi,
 • Sn. Zeynel TUTAR / İGMD Üyesi,
 • Sn. Kenan GÜLER / İGMD Üyesi,
 • Sn. Semih SÜTÇÜ / İGMD Üyesi,
 • Sn. M. Kurtuluş NEVRUZ / İGMD Üyesi,
 • Avukat Sn. Ali DOĞAN / İGMD Hukuk Komitesi Üyesi

Katılımları ile gerçekleşmiştir. Çalıştayda gündeme alınıp görüşülen konular ile ilgili sonuç raporu ayrıca tarafınıza bildirilecektir.

Saygılarımızla,
Gümrük Müşavirleri Dernekleri
İcra Kurulu

 

DSC_1142 DSC_1184 DSC_1185 DSC_1218 DSCF7840 DSCF7848