24/11/2013 Tarihinde Ankara’da Yapılan Gümrük Müşavirliği Ön Eleme ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavı Sorularına İlişkin Olarak Verilen İtiraz Dilekçeleri Hk.

0
350

Gümrük Müşavirliği Ön Eleme Sınavı A kitapçığının 58 inci , 60 ıncı ve B kitapçığının 83 üncü, 85 inci sorularının iptaline ve Grup Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavı A kitapçığının 16. ve B kitapçığının 36 ıncı sorusunun doğru cevap seçeneğinin (A) şıkkı olarak değiştirilmesine karar verilmiştir.

“24/11/2013 tarihinde Ankara’da yapılan Gümrük Müşavirliği Ön Eleme ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavı sorularına ilişkin olarak, itiraz dilekçeleri Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilmiş olup;

1. Grup Gümrük Müşavirliği Ön Eleme Sınavı A kitapçığının 58 inci , 60 ıncı ve B kitapçığının 83 üncü, 85 inci sorularının iptaline,

2. Grup Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavı A kitapçığının 16. ve B kitapçığının 36 ıncı sorusunun doğru cevap seçeneğinin (A) şıkkı olarak değiştirilmesine karar verilmiştir.”

http://www.gtb.gov.tr/duyurular/gumruk-musavirligi-on-eleme-ve-gumruk-musavir-yardimciligi-sinavi-sorularina-iliskin-onemli-duyuru