ABD Karbon Kaynaklı Çelik Tüp ve Borular

0
343

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemiz menşeli 7306.30 ve 7306.90 GTİP’li “Karbon Kaynaklı Çelik Tüp ve Borular” isimli ürün grubu ithalatına karşı 1986 yılından bu yana; 7306.61 GTİP’li “Kesiti Dikdörtgen veya Kare Şeklinde Olan Demir/Çelikten Tüp ve Borular” adlı ürüne karşı ise 2008 yılından beri anti-damping önlemleri uygulanmaktadır

Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan yazıda;

“Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemiz menşeli 7306.30 ve 7306.90 GTİP’li “Karbon Kaynaklı Çelik Tüp ve Borular” isimli ürün grubu ithalatına karşı 1986 yılından bu yana; 7306.61 GTİP’li “Kesiti Dikdörtgen veya Kare Şeklinde Olan Demir/Çelikten Tüp ve Borular” adlı ürüne karşı ise 2008 yılından beri anti-damping önlemleri uygulanmaktadır.

ABD Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaret İdaresi (ITA) tarafından anılan önlemlerin gözden geçirilmesine yönelik olarak 1 Mayıs 2013 – 30 Nisan 2014 dönemi için ilgili tarafların başvuruda bulunması durumunda, idari gözden geçirme (administrative review) soruşturmaları başlatılabileceği hususu Ek’te bir örneği yer alan 1 Mayıs 2014 tarihli ABD Resmi Gazetesi bildiriminde yayımlanmıştır. Bahse konu bildirimin incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, idari gözden geçirme soruşturması açılması talebinde bulunacak ilgili tarafların 2 Haziran 2014 tarihine kadar ABD Ticaret Bakanlığı’na başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Söz konusu idari gözden geçirme süreçlerine başvuru kararı alınması safhasında, ilgili ülke mevzuatı uyarınca gözden geçirmeye tabi bir firma ihracatının (soruşturma dönemi süresince ABD’ye TİP 3 mal girişinin) bulunması gerekmekte olup bu husus soruşturmanın sonraki safhalarında başvuru sahibi firmaların gözden geçirme kapsamı dışına çıkarılmasının önüne geçilmesi bakımından önem arz etmektedir. Bu çerçevede bahse konu ihracatın soruşturma dönemindeki mevcudiyetine firmalarımızın azami dikkat göstermesi gerekmektedir.”denilmektedir.

Bilgilerinize rica olunur.

Ek: ABD Resmi Gazetesi Örneği (3 sayfa)
 
 
Canan Aktan ERDOĞMUŞ
Genel Sekreter a.
Genel Sekreter Yrd.