4 Temmuz 2014 tarihli ve 29050 sayılı Resmî Gazete Özeti

0
525

4 Temmuz 2014 tarihli ve 29050 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan ve aşağıda açılımı yapılan Bakanlar Kurulu Kararı ve Tebliğ;

—  2014/6534   Ham Petrol ve Jet Yakıtının Türkiye Üzerinden Karayolu veya Demiryolu ile Taşınmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar,

—  İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğde (Tebliğ No: 2013/2) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

konulu duyurularını okumak için tıklayınız.