TIR Sözleşmesi’nin Rusya Federasyonu’nda 1 Temmuz 2014 Sonrasında İşleyişine İlişkin Olarak TIR Yürütme Kurulu’ndan Yapılan Açıklama

0
277

TIR Sözleşmesi’nin Rusya Federasyonu’nda 1 Temmuz 2014 Sonrasında İşleyişine İlişkin Olarak TIR Yürütme Kurulu’ndan Yapılan Açıklama

1975 TIR Sözleşmesi’nin uygulanmasını denetleyen hükümetlerarası mercii olan TIR Yürütme Kurulu, 30 Haziran ile 1 Temmuz 2014 tarihlerinde Cenevre’de gerçekleştirilen 59. Oturumunda; Rusya Federasyonu Federal Gümrük Servisi’nin (FGS), Uluslararası Karayolu Taşıyıcıları Birliği (ASMAP) ile mevcut teminat anlaşmasının süresini (bir kez daha olmak üzere) 30 Kasım 2014 tarihine kadar uzatmasına yönelik 30 Haziran 2014 tarihli kararını ele almıştır.

TIR Yürütme Kurulu, FGS’nin TIR Sözleşmesi hükümlerine aykırı olan ve Rusya Federasyonu’nun tüm bölgelerinde ve hemen hemen bütün gümrük idarelerinde TIR Karnesi kullanımına ağır kısıtlamalar getirilmesini öngören tedbirleri uygulamaya devam etmesini de esefle karşıladığını tekrarlamıştır. Bu kısıtlamalar, Rusya Federasyonu ile TIR taşımacılığı yürüten TIR Karnesi sahiplerini olumsuz yönde etkilemekte ve topyekûn tüm uluslararası taşımacılık ve ticaret üzerinde ciddi sonuçlara sebep olmaktadır.

TIR Yürütne Kurulu; Rusya Hükümeti’ni, TIR Karnesi sahiplerine getirilen kısıtlamaları daha fazla gecikmeye mahal vermeden kaldırarak, TIR Sisteminin Rusya Federasyonu topraklarının tamamında muntazaman işleyişini yeniden tesis etmeye davet etmiştir.

TIR Yönetim Kurulu; TIR Sekreteryası’ndan, bu açıklamayı Rusya Federasyonu makamlarına iletmesini ve Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Konseyi (UNECE) ve TIR internet siteleri üzerinden duyurmasını talep etmiştir.