15 Temmuz 2014 tarihli ve 29061 sayılı Resmî Gazete Özeti

0
395

15 Temmuz 2014 tarihli ve 29061 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan ve aşağıda açılımı yapılan Yönetmelik ve Tebliğ;

—  İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2014/3),

—   5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Kaçak Eşya Yakalanması Halinde Muhbir ve El Koyanlara İkramiye Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

duyurularını okumak için tıklayınız.