Dahilde İşleme Rejimi Kararı ‘ÖNEMLİDİR’

0
273

Bilindiği üzere, 2014/6197 sayılı DİR karar değişikliği’nin Geçici 18. Maddesi gereği, Kararın yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş, belge süresi sona ermiş ve ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış DİİB’nin de bu uygulamadan yararlanabilmesini teminen,1 (bir) ya da 2 (iki) aylık süre alabilmek için DİR Otomasyon Sisteminde 17/07/2014 tarihine kadar (bu tarih dahil) elektronik ortamda başvuru yapılması gerekmektedir.

Bu itibarla, mevcut DİİB leriniz değerlendirerek, gerekli olanlar için DIR otomasyon sisteminden gerekli başvuruların yapılması GEREKMEKTEDİR.