Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri No:1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:35)

0
296

24.07.2014 Tarih ve 29070 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ” Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri No:1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:35) ” konulu duyuruyu okumak için tıklayınız.