Tamir Amaçlı Yurt Dışına Geçici İhraç Edildikten Sonra Yurda Girişinde Vergilendirilmesine İlişkin 2014 /19 Sayılı Genelge

0
976

Gümrük Kanununun 167/9-d ve 167/9-e maddelerinde yer alan eşyanın hariçte işleme rejimi kapsamında, “tamir amaçlı yurt dışına geçici ihraç edildikten sonra yurda girişinde vergilendirilmesine” ilişkin,  T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü`nün 2014/19 sayılı Genelgesi yürürlüğe girmiştir