Rusya Federasyonuna Hayvansal Ürün İhracatı

0
290
 
T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından 11.09.2014 Perşembe tarihinde alına bir yazıya istinaden, Rusya Federasyonu (RF) ve Gümrük Birliği üye ülkelerine ihraç edilecek olan hayvan, hayvansal ürünler ve hayvansal yan ürünler ile bu ürünlerin üretildiği işletmelerde, RF ve Gümrük Birliği mevzuatında yer alan veteriner sağlık normlarına uygunluk şartı aranmaktadır. Bu kapsamda Rusya Federasyonu yetkilileri ile yürütülen görüşmeler çerçevesinde ekte bir örneği gönderilen formların, her bir işletme için ayrı ayrı düzenlenmesi gerekmektedir.
 
Bu amaçla Rusya Federasyonu (RF) ve Gümrük Birliği üye ülkelerine hayvansal ürün ihracatı yapmak üzere daha önce Genel Müdürlüğümüze isim ve unvanları bildirilen işletmelere ait istenilen bilgilerin, Türkçe ve Rusça dillerinde olacak şekilde formlara işlenmesi ve firma ile İl/İlçe Müdürlüğü yetkilileri tarafından onaylanmasının ardından il müdürlükleri tarafından 12.09.2014 tarihi saat 12.00’a kadar mail ortamında hayvanhayvansalurunihracat@tarim.gov.tr adresine ve yazılı olarak Bakanlıklarına gönderilmesi talimatlandırılmıştır.
 
Sürenin çok kısıtlı olması nedeniyle söz konusu formların ivedi şekilde iletilmesi talep edilmektedir.
 
Bilgilerine sunulur.
 
İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Ağaç-Su Ürünleri-Yaş Meyve-Gemi Birlikleri Koordinasyon Şubesi
Ekler :
Su Ürünleri
Süt Tesisleri
Kuluçka ve reprodiksiyon
Kanatlı
Et İşleme