3 Ekim Resmi Gazete Özeti

0
363

3 Ekim 2014 tarihli ve 29138 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan ve aşağıda açılımı yapılan
Tebliğler;

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 90)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 116)
Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

konulu duyuruları okumak için tıklayınız.