Milletlerarası andlaşmalar, Milletlerarası Sözleşme ve Bakanlar Kurulu Kararı

0
321

9 Kasım 2014 tarihli ve 29170 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan ve aşağıda açılımı yapılan Milletlerarası andlaşmalar, Milletlerarası Sözleşme ve Bakanlar Kurulu Kararı;