6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılacak Gümrük Alacaklarına İlişkin Tebliğ

0
328

12 Kasım 2014 Tarihli ve 29173 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılacak Gümrük Alacaklarına İlişkin Tebliğ