Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 115)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 117), Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 441)

0
343

15 Kasım 2014 tarihli ve  29176  sayılı Resmî Gazetede yayımlanan ve aşağıda açılımı yapılan Tebliğler;

Konulu duyuruları okumak için tıklayınız.