2014/26 – 2014/28 sayılı Genelgeler

0
657

T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünün “İdari İtirazların Cevaplandırılması” ile ilgili 21.11.2014 tarihli 2014/26 sayılı Genelgesi ve “2013/38 Sayılı Genelge’ de Değişiklik Yapılması” ile ilgili 21.11.2014 tarihli 2014/28 sayılı Genelgesi ekte tarafınıza sunulmuş olup, Derneğimizin web sayfasına da eklenmiştir.