Kıymet Bildirim Formu

0
387
Değerli Üyelerimiz,
 
İlgi       : (a) Gümrük Müşavirleri Dernekleri İcra Kurulunun 02/12/2014 tarih ve İK-BŞK / 192 sayılı yazısı
               (b) Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğinin 02.12.2014 tarih ve 2014/ 1644 sayılı yazımız     
           
 İlgi (b) kayıtlı duyurumuz ile, Derneklerimizce erişilen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün “Kıymet bildirim formu” ile ilgili Genelgesi duyurulmuştur.
 
 Ancak, Bakanlıktan edinilen bilgiye göre söz konusu Genelgenin çıktığı fakat henüz uygulamaya başlanmadığı ve Bakanlıkça duyurulduktan sonra uygulanmaya başlanacağı belirtilmiştir.
 
Bilgi edinilmesini önemle rica ederiz.