0
248
5 Aralık 2014 tarihli ve 291196 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan ve aşağıda açılımı yapılan Tebliğler;
 
 • İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2014/3),
İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2014/10),
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 119),
6552 Sayılı Kanunun 79 uncu Maddesinin Uygulamasına Dair Tebliğ (Araç Muayenelerine Dair) (Seri No: 2),