Antrepo Rejimine Tabi Tutulan Eşyada Teminat

0
498
02.12.2014 tarihli ve 29193 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yapılan düzenleme çerçevesinde 17/12/2014 tarihinden itibaren uygulamadan kaldırılacak olan götürü teminat sonrasında, konuyla ilgili uygulamaya açılık getirmek üzere, Bakanlık Makamı’nın 14.12.2014 tarihli Olurları ile, yeni bir düzenlemeye gidilmiştir.
 
Buna göre;
 
Akaryakıt antrepoları dışındaki antrepolardaki teminat işlemleri ile ilgili olarak; her bir antrepo bazında eşyadan bağımsız ve sabit olmak üzere 01.01.2015 tarihine kadar 100.000.-Avro teminat verilmesi, ayrıca bu sabit teminata ilave olarak,
 
1- Antrepolara et ve et ürünleri (2. ve 16. fasıllarda sınıflandırılan), çay, muz, tütün ve tütün ürünleri, alkollü içki, mısır, cin mısırı, ceviz (kabuklu veya kabuksuz), badem (kabuklu veya kabuksuz), antep fıstığı (kabuklu veya kabuksuz) ile yer fıstığının (tohumluk, kabuklu veya kabuksuz) konulması durumunda eşyadan alınması gereken teminatın, eşyaya ilişkin toplam vergilerin %25’i kadar olması,
 
2- Antrepoya konulacak diğer eşyadan alınması gereken teminatın ise eşyaya ilişkin toplam vergilerin %10’u kadar olması,
 
3- 01.01.2015 tarihine kadar 100.000.-Avro tutarındaki teminatın verilmemesi durumunda söz konusu teminat verilinceye kadar antrepoya eşya alınmasına izin verilmemesi,
 
Şeklinde yeni bir düzenleme yapılmıştır.
 
Bilgilerinize sunulur.
   
Atilla ŞAHİN
Gümrük Müşaviri
AGMD Mevzuat Komisyonu Başkanı