Mesleğimizle İlgili Asılsız Haberlere İlişkin Önemli Duyuru

0
294

Değerli Üyelerimiz,

Son günlerde çok sayıda üyemizden Bakanlığımız tarafından yürütülen; Gümrük Müşavirliği mesleğimizin geleceğini tehdit eden, meslektaşlarımızı ciddi kaygılandıran düzenlemelerin yapılmakta olduğu şeklinde çok sayıda  telefon ve mesajlar alınmıştır.

Her ne kadar bu tür haberlere itibar edilmemesi gerektiği Dernek Yönetimlerimizin bu konuda bir bilgisi olmadığı ifade edilmiş ise de özelikle YGM meslektaşlarımızın mağduriyetine yaklaşık çalışanları ile birlikte 4.500 kişinin işsiz kalmasına yol açan Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği (  2 Seri No’lu Gümrük Genel Tebliği ) yapılan düzenlemeleri dikkate alan üyelerimizin kaygıları artarak devam etmiş ve bu hususta yönetimler olarak neler yaptığımız sürekli sorgulanmıştır.

Değerli Meslektaşlarımız,

Dernek Başkanları olarak Aslıhan ÇELEBİ, Orhan KATTAŞ, Turhan GÜNDÜZ, Taşkın DALAY ve Hüseyin SARIDAĞ 19 Aralık 2014 tarihinde Bakanlığımızı birlikte ziyaret etmiş diğer gündem maddeleri ile birlikte Gümrük Kanununda Gümrük Müşavirliği Mesleğimizi yeniden düzenlemeye dönük ( teminat, sınıflandırma faaliyet görev, yetki ve sorumluluklarda değişiklik gibi ) bir çalışma olup olmadığı  açıkça detayları ile birlikte sorulmuştur.

Gümrükler Genel Müdürümüz Sn. Cenap AŞÇI Tarafından verilen cevabi bilgi de kesinlikle meslektaşlarımızın huzursuz olmalarını gerektiren böyle bir çalışmanın gündemlerinde olmadığı açıkça beyan edilmiştir. Kendilerine bu konuda teyiden WEB sayfamızda duyuru yapabilir miyiz şeklinde sorulmuş olup, evet üyelerinize açıkça bilgilendirmeyi yapabilirsiniz cevabı alınmıştır.

Bu itibarla gerçek dışı bu tür haberlere itibar edilmemesini bilgilerinize sunar, bu vesile iyi çalışmalar dileriz.

Saygılarımızla,

                                             

Aslıhan ÇELEBİ                                                        Orhan KATTAŞ

Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği                     Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı                                          Yönetim Kurulu Başkanı

                                               

Turhan GÜNDÜZ                                                       Taşkın DALAY

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği                   İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı                                        Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

 

 

Hüseyin SARIDAĞ

Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı