Bakan CANİKLİ; İhracatçı Birlikleri de A.TR Belgesi Düzenleyebilecek

0
372

Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli, ihracat ve ithalatta gümrük vergisi muafiyeti sağlayan A.TR belgelerinin artık Türkiye İhracatçılar Meclisi ve ihracatçı birlikleri tarafından düzenlenebileceğini açıkladı.

Gümrük İşlemlerine ilişkin tebliğde yaptıkları değişikliğin 20 Aralık 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdiğini söyleyen Bakan Canikli, yeni düzenlemeyle birlikte, sanayi ve işlenmiş tarım ürünleri ihracat ve ithalatında gümrük vergisi muafiyeti sağlayan A.TR belgelerinin Türkiye İhracatçılar Meclisi ve ihracatçı birlikleri tarafından düzenlenebileceğini ifade etti.

Bakan Canikli yeni uygulamayı şöyle anlattı: “A.TR dolaşım belgeleri ile menşe ispat belgelerinin basımı, dağıtımı, düzenlenmesi ve onaylanması yetkisi bugüne kadar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu’na verilmişti. Ancak Eylül ayında 6552 sayılı ‘İş Kanunu ile 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi İle İhracatçı Birliklerinin Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun’da değişiklikler gerçekleşti. Bu yasal değişikliklere uyum amacıyla ilgili tebliğlerde de yeni düzenlemeye gittik. Böylece Bakanlığımızca yetki verilen Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından da basılan A.TR dolaşım belgeleri ve menşe ispat belgeleri ihracatçı birliklerince de düzenlenip onaylanabilecek.“

Amaçlarının ihracatta kolaylık sağlamak olduğunu ifade eden Bakan Canikli, “Türkiye’nin büyümesi için ihracatımızı artırmalıyız. Dış talebi tahrik ederek artış trendimizi sürdürmeliyiz. İhracatın önünü açmak bizim için çok önemli bir görevdir. Bunun için gümrüklerdeki işleyişlerimizi kolaylaştırıyoruz, hızlandırıyoruz. A.TR dolaşım belgelerine ihracatçı birlikleri tarafından ulaşılabilmesini de bu çerçevede sağladık” dedi.

http://www.gtb.gov.tr/haberler/bakan-canikli%CC%87-i%CC%87hracatci-bi%CC%87rli%CC%87kleri%CC%87-de-atr-belgesi%CC%87-duzenleyebi%CC%87lecek