0
245

26 Aralık 2014 Tarihli ve 29217 Sayılı Resmî Gazet’de yayımlanan “Bilimsel Çalışma, Deneme ve Çeşit Islahı Amacıyla Bitki, Bitkisel Ürün ve Diğer Maddeler ile Zararlı Organizmaların Ülkeye Girişi ve/veya Ülke İçinde Dolaşımı Hakkında Tebliğ (No: 2014/59)” okumak için tıklayınız.