Derneklerimizin Ortak Duyurusu

0
474

02  Aralık 2014 tarihli Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği ile ilgili olarak beş dernek olarak Danıştaya açılan davada,  02.12.2014 tarih ve 29193 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği ile ilgili 2 Seri No’lu Gümrük Genel Tebliğ’nde Değişiklik yapılmasına Dair Tebliğ’in 4üncü maddesi ile Geçici 1 inci maddesinin  yürütülmesinin durdurulması kararı doğrultusunda Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerimiz tarafından bağlı bulundukları Gümrük İdarelerine  verilecek, avukatımız tarafından hazırlanan  dilekçe ve dilekçe eki olacak Danıştay kararı  için tıklayınız.