31 Aralık 2014 tarihli ve 29222 sayılı Mükerrer Resmî Gazete

0
307

31 Aralık 2014 tarihli ve 29222 sayılı Mükerrer Resmî Gazetede yayımlanan ” Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ”