Ayakkabı ve Tekstil Yönetmelikleri Taslakları Hakkındaki Duyuru

0
362
Ekonomi Bakanlığı tarafından 31.12.2014 tarihinde yayımlanan ve 23.02.2015 tarihinde yürürlüğe girecek olan “Türk Ürünlerinin İhracatının Arttırılmasına Yönelik Teknik Mevzuatı Hazırlayacak Kurumların Belirlenmesine İlişkin Kararın Ekinde Yapılan Düzenlemenin Duyurulması Hakkında Tebliğ”  kapsamında, halihazırda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen tekstil ve ayakkabıların üretildikleri malzeme ve lif kompozisyonunun etiketlenmesi denetim yetkisi Bakanlığımıza devredilmiştir.

Bu çerçevede hazırlanan “Tekstil Elyaf İsimleri ve Tekstil Ürünlerinin Elyaf Kompozisyonlarıyla İlgili Etiketleme ve İşaretleme Hakkındaki Yönetmelik Taslağı” ve “Tüketicinin Satın Alacağı Ayakkabıların Temel Unsurlarının Yapımında Kullanılan Malzemelerin Etiketlenmesine Dair Yönetmelik Taslağı” kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Taslaklar Hakkında Görüş Bildirilmesinde Kullanılacak Form İçin Tıklayınız.
Ayakkabı Yönetmeliği Taslağı İçin Tıklayınız
Tekstil Yönetmeliği Taslağı İçin Tıklayınız

İrtibat Bilgileri:
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü
Piyasa Gözetimi Dairesi Başkanlığı
Tel: 0 312 – 201 66 34
Faks: 0 312 – 201 66 63
E-posta: m.zorozen@gtb.gov.tr