28 Ocak Resmi Gazete Özeti

0
344

28 Ocak 2015 tarihli ve 29250 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan ve aşağıda açılımı yapılan Tebliğler;

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/1)
İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2015/1)
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2014/43)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2015/5)
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 96)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 124)
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 104)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 125)