Transit İşlemleri, ÖZ-4, Hariçte İşleme Rejimi Hk.

0
248

Asgari Ücret Tarifesine ilişkin uygulamalar konusunda üyelerden gelen sorularda, İcra Kurulunun görüşleri;

Transit İşlemleri,

ÖZ-4,

Hariçte İşleme Rejimi