0
273

20 Şubat 2015 Tarihli ve 29273 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun