Dahilde İşleme Rejimi

0
306

Son zamanlarda Bakanlıklarına vaki bazı müracaatlarda, ihracatçı firmalarımızın, Irak, Suriye, Mısır, Libya ve Ukrayna genelinde vuku bulan iç karışıklıkların halen çözüme kavuşturulamamasından ötürü, dahilde işleme izin belgesi (DİİB) ihracat taahhütlerini gerçekleştirmede sıkıntı yaşadığı ifade olunmakta, DİİB ihracat taahhütlerinin kapatılabilmesini teminen ek süre talep edildiği bildirilmekte olup detaylar ilişikte sunulmaktadır.

Konu ile ilgili yazı