Türkiye Malezya Serbest Ticaret Antlaşması

0
661

TÜRKİYE – MALEZYA SERBEST TİCARET ANLAŞMASI

(Anlaşma metni ve eklerinin Türkçe nüshaları 26.02.2015 tarihinde Ekonomi Bakanlığının web sitesinden alınmıştır.

İmza Tarihi 17.04. 2014
İmza Yeri Ankara
İmzalayanlar Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ, Malezya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanı Dato’ Sri Mustapa MOHAMED
Uygun Bulma Kanunu
Yürürlüğe Giriş Kararnamesi
Yürürlüğe Giriş Tarihi

Anlaşma Kapsamı

 • Mal Ticaretinde Tarife ve Tarife Dışı Engellerin Kaldırılması
 • Menşe Kuralları
 • Gümrük İşlemleri ve İşbirliği
 • Sağlık ve Bitki Sağlığı Önlemleri
 • Ticarette Teknik Engeller
 • Ticaret Politikası Önlemleri
 • Ekonomik ve Teknik İşbirliği
 • Şeffaflık
 • Anlaşmazlıkların Halli
 • Kurumsal Hükümler

Gümrük Vergisi Düzenlemeleri

 

 • Anlaşma çerçevesinde her bir ürün için “0”, “3”, “5” ve “8” yıllık indirim takvimleri ve yalnızca bazı tarım ürünlerinde geçerli olmak üzere bir takım istisna kategorileri (bkz. EK 3-1) belirlenmiştir.
 • Anlaşma’nın yürürlüğe girişiyle birlikte tarife satır sayısı bakımından Malezya’ya ihracatımızın %71’i, Malezya’dan ithalatımızın %69’u; hâlihazırda ticarete konu ürünler bakımından ise ihracatımızın %83’ü ithalatımızın ise % 68’i gümrük vergisinden muaf olarak gerçekleştirilecektir.
 • 8 yıllık geçiş döneminin sonunda tarife satır sayısı bakımından ihracatımızın %99’u, ithalatımızın %86’sı; hâlihazırda ticarete konu olan ürünler bakımından ise ihracatımızın %93’ü, ithalatımızın %75’i gümrük vergisinden muaf şekilde gerçekleşecektir.
 • Taraflar tüm sanayi ürünlerindeki gümrük vergilerini en geç 8 yıl sonunda karşılıklı olarak sıfırlayacaklardır. Tarım ürünlerinde ise 8 yıl sonunda tarife satırı bakımından Malezya’ya ihracatımızın %94’ü, ithalatımızın ise %47’si için tercihli pazara giriş imkânı sağlanacaktır.
 • Ülkemizden Malezya’ya ihracata konu ürünlerin Anlaşma kapsamında tabi tutulacağı gümrük vergisi düzenlemelerine “Malezya Listesi”nde; Malezya’dan ülkemize ithalata konu ürünlerin Anlaşma kapsamında tabi tutulacağı gümrük vergisi düzenlemelerine “Türkiye Listesi”nde yer verilmektedir.

 

İki Ülke Arasındaki Ticaret Hacmi (Milyon Dolar)

 

İhracat

Değişim (%)

İthalat

Değişim (%)

Denge

 2010

224.843

 60,7

1.124.036

17,0

-899.194

2011

182.587

-18,8

1.567.503

39,5

-1.384.916

2012

165.474

-9,4

1.278.247

-18,5

-1.112.773

2013

272.077

 64,4

1.230.783

-3,7

 -958.706

İki Ülke Arasında Ticarete Konu Olan Mallar (2013 itibariyle)

 • İhracatımız: Tanklar ve diğer zırhlı savaş taşıtları (%24,17), dokunmuş halılar ve diğer yer kaplamaları (%6,57), demir ve alaşımsız çelikten çubuklar (%4,93), petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar (%4,05), boratlar ve peroksiboratlar (%3,10), traktörler (%2,5), elektrik transformatörleri, statik konvertörler (%2,43), karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar (%2,26), bor oksitler, borik asitler (%1,91)
 •  İthalatımız: Palm yağı ve fraksiyonları (%13,91), vulkanize kauçuktan her türlü giyim eşyası ve aksesuarı (%7,22), elektronik entegre devreler (%5,88), sentetik filament iplikleri (%5,71), telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar (%4,12), hindistan cevizi, palm çekirdeği, babassu yağları ve bunların fraksiyonları (%3,98), sentetik devamsız lifler (%3,92), tabii kauçuk, balata vb. tabii sakızlar (%3,72), işlenmemiş alüminyum (%2,83), demir veya çelikten vidalar, civatalar, somunlar (%2,78)