GMY Sınavını Kazanan Adayların Hazırlayacağı Başvuru Belgeleri

0
1106

28 Aralık 2014 tarihinde Ankara Üniversitesi Sınav Merkezi tarafından Ankara da gerçekleşen Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavını kazanan adaylarımızın bağlı bulundukları Bölge Müdürlüklerine ekte bulunan belgeleri hazırlayarak elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumundan istenen belgeler Dilekçe ile bulunulan Bölgedeki SGK Merkezlerinden talep edilecektir. İnternet çıktısının kabul edilmeyeceği bildirilmiştir.

Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü için belgeler 9 – 31 Mart 2015 tarihleri arasında elden teslim edilecektir.  Diğer Bölge Müdürlüklerinde başvurular başlamıştır.

Başvuru FormuSigortalı Hizmet (Örnek)Sigortalılık tescil ve Hizmet kaydı tespiti ( Örnek

  • Başvuru Formu
  • Sınavda aldığı puana ilişkin belge,
  • Kaçıncı defa sınava girdiğine ilişkin bilgi,
  • Okul mezuniyetine ilişkin diploma örneği (Noter Yada Okul Onaylı) ( Staja başladığında alınmış olması gerekmektedir.)
  • TC Kimliği numarası esas alınarak alınmış Adli Sicil Arşiv kaydının bulunup bulunmadığına ilişkin belge ( E-Devletten alınabilir) ( Konu ve Verileceği Kurum yerine RESMİ KURUM Yazılacak )
  • SGK’ndan alınmış İşveren İşyeri Sicil bilgilerini içeren belge, ( SGK’dan Dilekçe ile alınacak, İnternet çıktısı kabul edilmeyeceği bildirilmiştir. )
  • SGK’ndan alınmış sigortalı hizmet süresini gösterir belge, ( SGK’dan       Dilekçe ile alınacak, İnternet çıktısı kabul edilmeyeceği bildirilmiştir. )