KONTROL Belgesi İle İlgili Önemli Duyuru!

0
289

1. Firmalar, onaylanmış evraklarını İSGÜM’ün internet sayfasındaki duyurular kısmından takip etmelidirler. İnternet sayfamızda Belgenin seri numarası üzerinden sorgulama yapılabilecektir. Firma ismi ve ürün ismi listede yer almayacaktır. Firmalar Belgelerini teslim
ettiklerinde mutlaka İSGÜM tarafından verilen SERİ numaralarını almalıdırlar. Sorgulamayı bu seri numarasından yapacaklardır.
2. İade edilmiş evraklar için uygulanan prosedür aynen devam edecektir.
3. G.T.İ.P. NUMARASI 12 haneli şekilde yazılacaktır.
4.Kontrol Belgesi başvuru formunda ürün miktarı, kg veya litre cinsinden yazılacaktır. Galon veya benzeri birimler kg veya litreye çevrilerek başvuru formunda mutlaka belirtilecektir.
5. Ürün miktarının net olarak anlaşılması için miktar kısmında ayrıca YAZI İLE de yazılacaktır. Örnek: 200.000 kg; (iki yüz bin kg) 20,560 kg;(yirmi kg, beş yüz altmış gram) 12,260 litre; (on iki litre, iki yüz altmış mililitre) 100,2 ton; (100 ton, iki yüz kg)
6. Ürünün Gümrükten düşümü adet üzerinden yapılacaksa, Kontrol Belgesi başvuru formunda ürün miktarı kısmında ilk önce adet yazılıp, parantez içinde kg veya litre cinsinden miktarı yazılacaktır. Örnek: 200 adet (100 kg-yüz kg)
7. Uygunluk Belgesi ve Analiz Raporu (Toluen ve Ksilen numuneleri için) alacak olan firmalar, sadece uygunluk belgesi ve analiz raporunu elden teslim almalıdırlar.