AB’nin DTÖ Kapsamındaki Kotaları

0
279

Avrupa Birliği (AB)’nin GATT kapsamında açmış olduğu genel tarife kotalarını düzenleyen 32/2000/EC sayılı Avrupa Konseyi Yönetmeliğinin 1 sayılı ekini tadil eden 2015/50 sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliği’nin 15 Ocak 2015 tarihli AB Resmi Gazetesi’nin L009 sayılı nüshasında yayımlandı

Söz konusu Yönetmelik kapsamında ilave tarife kotası açılan ürünler, kota miktarları ve gümrük vergileri oranını gösteren tablo Ek’te bilgilerine sunulur.

Söz Konusu Tabloya ulaşmak için tıklayınız.