Plastikte üretimi kilitleyen Çevre Tebliği değişiyor

0
279

Plastik sektöründe üretimi kilitleyen Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği konusunda uygulamadan sorumlu olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ankara’da sektör temsilcileriyle yaptığı toplantıdan uzlaşma çıktı. Tebliğ tekrar değiştiriliyor. İthalatçının, ürün için üreticiden ‘atık, hurda değildir’ yazısı alması yeterli olacak. Bu yazı ile gelen ithal ürün il müdürlüklerinde ayrıca denetime girmeyecek.

İthalatta karmaşa ve zorluk yaratan tebliğ, “hurda plastik ithal edilip, yeni gibi gösteriliyor” şikayeti üzerine açılan dava sonucunda çıkarılmış ve “beyan usülü” kaldırılmış, Ekonomi Bakanlığı “Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği”nde 17 Şubat 2015’te değişikliğe gitmiş, ithalatta orijinal hammadde ile atık hammadde ayrımı yapılmaksızın bütün ürünler için muafiyet belgesi alınması zorunluluğu getirilmişti. Bu uygulamanın giriş gümrüklerinde uzun TIR kuyrukları ve beklemelere yol açması üzerine acele bir değişiklikle denetimler giriş gümrüklerinden varış illerine kaydırılmıştı. Ancak bu uygulama da sorunu çözmedi. Gazetemize açıklama yapan PLASFED Başkanı Selçuk Aksoy, sorunun giriş kapılarından illere taşındığını, gecikmelerin sektörde 1 milyar dolarlık üretim kaybına yol açtığını açıklamıştı.

Gazeteniz DÜNYA’nın iki kez manşet haber olarak duyurduğu konuda yeni adımlar atıldı. Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, sorunda uzlaşma sağlandığını açıkladı. Eroğlu, “Az önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı, Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı, 3 milletvekili, sektör temsilcileri ve davayı açan şirketin temsilcileriyle bir toplantı düzenledik. Yapılan tartışmaların sonucunda tüm paydaşlar bir anlaşmaya vardı. Tebliğ bu akşam ya da yarın akşam tekrar değiştirilecek. Değişiklikle bizim talep ettiğimiz şeylerin gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Artık Çevre ve Şehircilik Bakanl ığı bu konunun tarafı olmayacak. Hep söylediğimiz gibi bizim beyanımıza dayalı sisteme geri dönülmese de üretici firmadan alınacak bir yazıyı göstererek ithalatı gerçekleştirebileceğiz. İthal ürünler için laboratuvar testi şartı da kaldırılacak. Artık üreticiden alınacak analiz raporuyla işi halledebileceğiz” dedi.

Tebliğin son hali böyle olacak

Önce sınırlarda kilometrelerce uzanan TIR kuyruklarına daha sonra da iç gümrük bölgelerinde malların yığılmasına neden olan tebliğin şu şekilde değiştirilmesi bekleniyor: (5) 39.01-39.14 GTİP’li (39.03 hariç) maddelerin ek-1’deki listede tanımlanan madde olmaması halinde bu durumu gösteren ihracatçı ülkedeki üreticiden veya ihracatçıdan alınacak fatura, bir örneği Ek-8’de yer alan “Üretici Belgesi”nin aslı ve tercümesi ile üreticiden alınacak “Analiz Sertifikası” ile birlikte, ilgili gümrük idaresine başvurulması üzerine bu maddelerin ülkeye girişine doğrudan izin verilir. Gümrük idarelerince ithalatçı bilgileri aylık olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderilir ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın belirleyeceği usul ve esaslarda çevresel kontroller yapılır.

http://www.dunya.com/ekonomi/dis-ticaret/plastikte-uretimi-kilitleyen-cevre-tebligi-degisiyor-255616h.htm