Telafi Edici Vergi Soruşturması

0
283

Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda; Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından Hindistan menşeli “Dökme Demirden İnce ve Kalın Borular, İçi Boş Profiller” (7303.00.10 ve 7303.00.90 GTİP’li)” ithalatına karşı 11 Mart 2015 tarihinde bir telafi edici vergi soruşturması başlatıldığı bildirilmektedir.

Bu  çerçevede;  Ekonomi  Bakanlığınca  bir  örneği  ekte  yer  alan  açılış  bildirimi kapsamında mezkur soruşturma sonucunda uygulanabilecek olası bir telafi edici verginin söz konusu üründe AB’ye ihracatımız da göz önüne alınarak ihracatçılarımız için kayda değer bir rekabet avantajı yaratabileceği ifade edilmektedir.

Telafi Edici Vergi Soruşturması