Yürütmeyi Durdurma Kararı

0
336

Bilindiği Üzere,  Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği ile ilgili olarak beş dernek Danıştay on beşinci Daireye 02.12.2014 tarih ve 29193 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği ile ilgili 2 Seri No’lu Gümrük Genel Tebliğ’nde Değişiklik yapılmasına Dair Tebliğ hakkında açılan davaya ilişkin Danıştay On Beşinci Daire tarafından esas no: 2014/9839 sayılı karar ile yürütmeyi durdurma kararı verilmişti.

Avukatımız  Olgun AYVACI Hanım ile yapılan görüşmede;

“Bugün itibari ile Bakanlığın Yürütmeyi Durdurma Kararına yaptığı itirazın esastan değerlendirildiğini  ve daha önce dava sonucuna kadar ara kararla şartlı verilmiş olan ( Bakanlığın Savunmasının Değerlendirilmesine kadar ) Yürütmeyi Durdurma Kararının esastan bugün karara bağlandığı, verilen kararla Tebliğin iptaline  dönük talebimizin karara bağlanmasına kadar Yürütmeyi Durdurma kararının esastan da kesinleştiğini dava sonucuna kadar Yürütmeyi Durdurma Kararına itirazın kabul edilmediği” bilgisi alınmıştır.

Bilgi edinilmesini rica ederiz.

.Danıştayın ilgili kararını okumak için tıklayınız