ABD/Anti-damping Nihai Gözden Geçirme Soruşturması

0
255

Mezkur soruşturmaya dair kararın Ek’te bir örneği kayıtlı ABD Resmi Gazetesi bildiriminde yayımlandığı ve bahse konu önlemin anılan ülkeler için %12,91-%118,75 oranlarında olmak üzere devamına karar verildiği belirtilmektedir.

ABD Resmi Gazete Bildirimi (2 sayfa)