C Şekeri

0
289

İmalatçı-İhracatçıların, Şekerli Mamul İhracatı Karşılığında C Şekeri Taleplerinin Karşılanması Şartları ve Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ”in Ek~-2’sinde yer alan ürünler hariç olmak üzere,şekerli mamul İhracatının gerçekleştirilmesini müteakip, ihraç edilen eşyaya tekabül eden miktarda 1701.99.10.00.11 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda yer alan kristal şeker ithalatı öngören DİİB başvurulan değerlendirmeye alınmaktadır.

C ŞEKERİ HAKKINDA