2011/1 Sayılı Tebliğ UUE Genelgesi Değişikliği Hk.

0
289

T.C. Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan 19.03.2015 tarih ve 37370 sayılı yazıda; 2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ’in Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge ve ekleri Bakanlık Makamının 12/03/2015 tarih ve 2015/1668 sayılı Onayı ile yeniden düzenlenerek Ekonomi Bakanlığı’nın web sayfasında yayınlandığı belirtilmektedir.

Yazıda devamla, söz konusu Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelgenin, 2011/1 sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in yürürlüğe girdiği 17/01/2015 tarihinden itibaren yapılan başvurulara uygulanacağı belirtilmekte olup, değişiklikleri gösteren tablolar ekte sunulmaktadır.

  1. UUE Genelgesi Değişiklik Tablosu
  2. Sektörel Ticaret Heyeti Desteği Değişiklik Tablosu
  3. Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği Değişiklik Tablosu
  4. E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği Ön Onay Koşulları Değişiklik Tablosu

İlgili Dosyalar

Dosya Adı Dosya Boyutu
1.pdf 377,41 KB İndir
2.pdf 52,34 KB İndir
3.pdf 31,08 KB İndir

KAYNAK: http://www.immib.org.tr/tr/aktuel-duyurular-20111-sayili-teblig-uue-genelgesi-degisikligi-hk.html