Beyanname Düzeltme İşlemlerine İlişkin Düzenleme Yapılmıştır.

0
1225
Bilindiği üzere BİLGE Detaylı Beyan modülünde gümrük beyannamesi tescil edildikten sonra ancak gümrük idaresince kabul/onay işlemi yapılmasından önce yapılan düzeltme işlemleri için gümrük idarelerinde bulunan veri giriş salonlarına gidilerek işlem yapılması gerekmekteydi.
Bu kapsamda, işlem süreçlerinin hızlandırılması amacıyla, beyanname tescilinden sonra ancak beyanname onay işleminden önce yapılacak düzeltme işlemlerinin de veri giriş salonlarına gidilmeden yapılabilmesine imkân sağlayan teknik düzenlemeler tamamlanmıştır.  Onay işlemi öncesi yapılan düzeltmelere dair tüm kayıtlar, söz konusu beyannameye ilişkin diğer tüm verilerle birlikte sistem üzerinde yer alacaktır.

Kaynak : http://risk.gtb.gov.tr/duyurular/beyanname-duzeltme-islemlerine-i%CC%87liskin-duzenleme-yapilmistir