INF 3 Kapsamında İthal Edilen Eşyaya İlişkin Muafiyet Kodu (INF3) Oluşturulmuştur.

0
328

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine, 31/03/2015-6914268 tarihli/sayılı yazımız ile Gümrük Müşavirleri Derneklerine gerekli bildirimler yapılmış ayrıca; http://risk.gtb.gov.tr/edi-xml-referans-ve-mesajlari/edixml-referans-ve-mesajlari alanında bulunan muafiyetler listesi de revize edilmiştir.