Damga Vergisi

0
602

Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen süreler içerisinde; 70/1 maddesinde yer alan tüm işlemlerin yerine getirilmiş olması kaydıyla yalnızca antrepo beyannamesine ilişkin damga vergisinin ödenmemiş olması gerekçesi ile Kanunun 70/1 inci maddesi çerçevesinde eşyanın tasfiyesine ilişkin işlem tesisi mümkün bulunmamaktadır.

Söz konusu yazı için tıklayınız;