11 Nisan Resmi Gazete Özeti

0
428

11 Nisan 2015 tarihli  29323 sayılı ve 12 Nisan 2015 tarihli 29324 sayılı  Resmî Gazetede yayımlanan ve aşağıda açılımı yapılan Tebliğler;

—  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2015/1), ve Eki

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/9),

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/10),