INF3 ve NCTS

0
286

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün yayımlamış olduğu INF3 Kapsamında İthal Edilen Eşyaya İlişkin Muafiyet Kodu (INF3) konulu 31.03.2015 tarihli 6914268 sayılı yazı ve NCTS Uygulamasında Teminat Beyanı ile ilgili 31.03.2015 tarihli 6963700 sayılı yazı