Askıya Alma Sistemi

0
314

T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, ülkemiz ile AB arasında ihdas olunan 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı’nın 13. maddesi uyarınca sanayi ürünlerinde gümrük vergilerinin karşılıklı olarak sıfırlandığı, üçüncü ülkelere ise Ortak Gümrük Tarifesi uygulandığı, sanayicimizin rekabet gücünü artırmak, modernize olmalarını sağlamak, tüketici fiyatlarını düşürmek ve yeni iş alanları yaratmak amacıyla, üçüncü ülkelerden gümrük vergisi ile ithal edilen, ülkemiz ile AB’ye üye ülkelerde yerli üretimi olmayan Gümrük Birliği kapsamındaki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretim tüketimi karşılamayan ürünlerde ise kota başvurularının, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı Avrupa Komisyonu Gümrük Kodu Komitesi Ekonomik Tarife Sorunları Grubu (ETSG) tarafından müzakere edilerek karara bağlanmakta olduğu bilgisi verilmektedir.

Söz Konusu yazıyı okumak için tıklayınız.