Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavlarına yönelik maddelerde değişiklik

0
336

13 Mayıs 2015 tarih ve 29354 sayılı resmi gazetede yayımlanan, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavlarına yönelik maddelerde değişiklik)