Süttozu Desteklemesi

0
330

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan 13/05/2015 tarih ve 62732 sayılı talimat ile 2013/97 sayılı Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Destekleme Uygulama Esasları Tebliği’ne uygun olarak Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında süt tozu hakkedişlerinin, 2014 yılı içerisinde dağıtılan kota çerçevesinde desteklenmesi için yapılacak başvuruların ihracatçı firmaların talebine istinaden 30/05/2015 tarihine kadar uzatıldığı bildirilmektedir.

Kaynak : http://www.akib.org.tr/tr/aktuel-duyurular-suttozu-desteklemesi-hk-2014-yili-diib-ihracatlari-icin.html